Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Výzkumná skupina BAT

Kdo vlastně jsme

Jsme výzkumná skupina, jež se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti biomechaniky a asistivních technologií, především se zaměřením na problematiku záznamu a zpracování fyziologických a biomechanických dat. Naším působištěm je Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.

Vzhledem k umístění FBMI v Kladně je naše laboratoř vybavena především přístroji vhodnými jak pro řešení vědeckovýzkumných prací tak pro výuku, a to i mimo prostory fakulty. Z tohoto důvodu je laboratoř vybavena zejména přenosnými a univerzálními přístroji:

  • přenosné kamerové systémy pro studium pohybu člověka,
  • bezdrátové gyro-akcelerometrické systémy pro studium pohybu,
  • systém pro měření SEMG,
  • systémy pro měření fyziologických dat,
  • systém pro měření povrchových vlastností materiálů,
  • tenzometrická souprava,
  • 3D tiskárný a skenery,
  • funkční model protetické paže horní končetiny,
  • dynamická rotační plošina s kamerami pro měření pohybu živočichů,
  • stabilometrické plošiny, dynamické plošiny, siloměry a další.
// Zkušenosti. Provedení. Kvalita.

Co vlastně děláme

Zabýváme s také ...

návrhem elektronických systémů a metod určených k měření a hodnocení biomedicínských dat. Významnou oblastí našeho působení je také vývoji a testování mechatronických prvků zdravotnických pomůcek, především asistivních pomůcek. Spolupracujeme s mnoha institucemi a výzkumnými pracovišti včetně těch zahraníčních. Spolupráce probíhá například s akademickými a výzkumnými pracovišti FN Motol v Praze, CIIRC ČVUT, FS ČVUT, FN v Hradci Králové, VFN v Praze, FTK UP v Olomouci, FTK UO v Brně, PřF UK a dalšími.

// představení

Naše výzkumná skupina

doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.​

Vedoucí skupiny

Ing. Jan Hejda, Ph.D.

Vedoucí SW vývoje

Ing. Petr Volf, Ph.D.

Vedoucí HW vývoje

Ing. Marek Sokol

Výzkumný pracovník

Ing. Aleksei Karavaev

Výzkumný pracovník

Bc. Ján Hýbl

HW Vývojář

Ing. Slávka Čubanová

Asistent

Ing. Lýdie Leová

Asistent

Ing. Veronika Kotalová

phd student

Jakub Horák

student

Anna Kristenová

student