Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// o nás

Naše výzkumná
skupina se zabývá

výzkumem v oblasti biomechaniky a asistivních technologií se zaměřením na problematiku záznamu a zpracování fyziologických a biomechanických dat. Dále například návrhem elektronických systémů a metod určených k měření a hodnocení biomedicínských dat. 

Zkušenosti

Tým složený z expertů z různých vědních oborů.

Rychlý vývoj

Efektivní a rychlá realizace konečného řešení.

// technologický index

Dodáváme řešení s cílem
navázat důvěryhodné vztahy

// naše služby

Nabízíme širokou
škálu služeb

Vývoj hardwaru

Návrh a vývoj hardwaru pro specifické potřeby. Vývoj kompaktních senzorických systému pro měření biosignálů.

Kinematika pohybu

Záznam, zpracování a hodnocení kinematiky pohybu z kamerových, akcelerometrických a dalších systémů.

Vývoj softwaru

Návrh a vývoj biomedicínského softwaru pro například asistivní pomůcky nebo pokročilou analýzu a sběr dat.

Silové a momentové účinky

Záznam, zpracování a hodnocení silových a momentových účinků například tenzometrickými systémy.

Biomedicínská data

Záznam, zpracování a hodnocení různých biomedicínských dat, mezi které patří například EKG, EMG, EEG, EDA, RSP.

Asistivní pomůcky

Návrh a vývoj mechanických částí asistivních pomůcek (SolidWorks, Fusion360, MatLab, Julia a další)

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

Dedicated Team

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

// Přinášíme více než jen dovednosti v oboru

Věda a Výzkum Nás Baví!

// novinky

Nejnovější příspěvky

Our student, Veronika Kotolová, presented the methodology of exercise and measurement of physical activity in an isolated environment including her personal experience on a 24-hour mission at the conference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství (Modern Practices in Distance Care and Rehabilitation Medicine). The project was carried out in collaboration with Project Hydronaut Hydronaut and the team of Professor Wei-Chun Hsu from 國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology. Naše studentka, Ing. Veronika Kotolová, prezentovala metodiku cvičení a měření fyzické aktivity v izolovaném prostřední včetně své osobní zkušenosti na 24 hodinové misi na konferenci Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství. Projekt byl realizován ve spolupráci s Hydronautem a týmem profesorky Wei-Chun Hsu z NTUST.

Dear colleagues, We would like to wish you a Happy Holiday and much personal and professional success in the New Year 2024. BAT Team

Little Moon City Opening Otevření Little Moon City #BAT #MoonCity #LittleMoonCity #Hydronaut

Preparation for today's event Příprava na dnešní akci #Hydronaut #BAT

We attended the Lifmat conference, where we showed the technologies we are developing at our exhibition stand. In addition, we presented papers titled "Telemedicine System for Analog Missions and Space Applications: Current Status and Future Development", "Prospective Nonlinear Analysis Methods for Biomedical Signal and Data Evaluation" and "How Can Computer Image Processing Be Used in Healthcare?" Zúčastnili jsme se konference Lifmat, kde jsem na svém stánku ukazovali vyvíjené technologie. Kromě toho jsme prezentovali příspěvky s názvy "Telemedicínský systém pro analogové mise a vesmírné aplikace: Aktuální stav a budoucnost vývoje", "Perspektivní metody nelineární analýzy pro hodnocení biomedicínských signálů a dat" a "Jak lze využít počítačové zpracování obrazu ve zdravotnictví?" #LIFMAT #BAT #CTU