Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// o nás

Naše výzkumná
skupina se zabývá

výzkumem v oblasti biomechaniky a asistivních technologií se zaměřením na problematiku záznamu a zpracování fyziologických a biomechanických dat. Dále například návrhem elektronických systémů a metod určených k měření a hodnocení biomedicínských dat. 

Zkušenosti

Tým složený z expertů z různých vědních oborů.

Rychlý vývoj

Efektivní a rychlá realizace konečného řešení.

// technologický index

Dodáváme řešení s cílem
navázat důvěryhodné vztahy

// naše služby

Nabízíme širokou
škálu služeb

Vývoj hardwaru

Návrh a vývoj hardwaru pro specifické potřeby. Vývoj kompaktních senzorických systému pro měření biosignálů.

Kinematika pohybu

Záznam, zpracování a hodnocení kinematiky pohybu z kamerových, akcelerometrických a dalších systémů.

Vývoj softwaru

Návrh a vývoj biomedicínského softwaru pro například asistivní pomůcky nebo pokročilou analýzu a sběr dat.

Silové a momentové účinky

Záznam, zpracování a hodnocení silových a momentových účinků například tenzometrickými systémy.

Biomedicínská data

Záznam, zpracování a hodnocení různých biomedicínských dat, mezi které patří například EKG, EMG, EEG, EDA, RSP.

Asistivní pomůcky

Návrh a vývoj mechanických částí asistivních pomůcek (SolidWorks, Fusion360, MatLab, Julia a další)

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

Dedicated Team

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

// Přinášíme více než jen dovednosti v oboru

Věda a Výzkum Nás Baví!

// novinky

Nejnovější příspěvky

We participated in the Space4Health workshop organized by the Italian Embassy In Prague, Czech Republic. The aim of the workshop was to deepen cooperation between Italy and the Czech Republic in space research. Jan Hejda, Ph.D. spoke in a round table where he presented the group's research objective in the field of medical technologies for space applications. Petr Volf, Ph.D. and Marek Sokol presented the current activities of our group related to the field of human health in space. The event was also attended by Italian astronaut Roberto Vittori and Czech astronaut backup team member Aleš Svoboda. Thank you very much for this opportunity! Zúčastnili jsem se workshopu Space4Health organizovaného Italskou ambasádou v Praze. Cílem workshopu bylo prohloubení spolupráce mezi Itálií a Českou republikou v kosmickém výzkumu. Jan Hejda vystoupil v rámci kulatého stolu, kde představil výzkumný cíl skupiny v oblasti zdravotnických technologií pro vesmírné aplikace. Petr Volf a Marek Sokol prezentovali současné aktivity naší skupiny související s oblastí lidského zdraví ve vesmíru. Akce se rovněž zúčastnil Italský astronaut Roberto Vittori a Český člen záložního týmu astronautů Aleš Svoboda. Moc děkujeme za tuto příležitost!

10

Our student, Veronika Kotolová, presented the methodology of exercise and measurement of physical activity in an isolated environment including her personal experience on a 24-hour mission at the conference Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství (Modern Practices in Distance Care and Rehabilitation Medicine). The project was carried out in collaboration with Project Hydronaut Hydronaut and the team of Professor Wei-Chun Hsu from 國立臺灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology. Naše studentka, Ing. Veronika Kotolová, prezentovala metodiku cvičení a měření fyzické aktivity v izolovaném prostřední včetně své osobní zkušenosti na 24 hodinové misi na konferenci Moderní postupy v distanční péči a rehabilitačním lékařství. Projekt byl realizován ve spolupráci s Hydronautem a týmem profesorky Wei-Chun Hsu z NTUST.

1

Dear colleagues, We would like to wish you a Happy Holiday and much personal and professional success in the New Year 2024. BAT Team

5

Little Moon City Opening Otevření Little Moon City #BAT #MoonCity #LittleMoonCity #Hydronaut

6

Preparation for today's event Příprava na dnešní akci #Hydronaut #BAT

6